Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Trude Bjerkeseth, 66938134, 909 95 726, trubjer@skedsmo.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Skedsmo kommune
Viser 71 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 3 - 5
Visuell kunst • 8 - 8
Visuell kunst • 6 - 8
Film • 4 - 4
Kulturarv • 2 - 2
Visuell kunst • 7 - 8
Kulturarv • 4 - 5
Kulturarv • 8 - 8
Visuell kunst • 7 - 7
FRAMTID PÅ FLUKT
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 3 - 3
Musikk • 8 - 10
Kulturarv, Musikk • 1 - 1
Film • 9 - 10
Kulturarv, Musikk • 3 - 3
Kulturarv • 9 - 9
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 7 - 10
Litteratur, Annet • 8 - 8
Musikk • 5 år - 1
Scenekunst • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • 10 - 10
Film • 9 - 10
Musikk • 2 - 3
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur • 1 - 1
Musikk • 8 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Musikk • 1 - VG3
Scenekunst • 1 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Film • 4 - 4
Musikk • 1 - 7
Litteratur, Musikk • VG1 - VG3
Musikk, Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv, Annet • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Kulturarv • 6 - 6
Scenekunst • 8 - 10