Kulturkontakter

Hver skole har en DKS kulturkontakt som koordinerer DKS tilbudene på sin skole. Kulturkontakt er et viktig ledd i kommunikasjonen mellom skole, utøver og DKS.

Blant kulturkontaktenes oppgaver er:
* holde seg orientert om tilbudene fra DKS Akershus og lokale tilbud fra DKS Skedsmo
* videreformidle informasjon om aktuelle produksjoner til skolens lærere og ledelse
* samarbeide med skolens kulturverter om tilrettelegging av det praktiske rundt besøkene
* oppdatere info om skolens timeplaner på ksys og opplyse om  forhold ved skolen som har betydning for gjennomføringen av DKS arrangementer

Har du spørsmål angående DKS tilbud ved din skole kan du kontakte skolens kulturkontakt som du finner ved å søke opp skolen fra vår forside.