Elever som kulturverter

DKS Skedsmo har per idag ca. 120 kulturverter fordelt ved alle grunnskolene. Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk av Den Kulturelle Skolesekken.

Blant oppgavene til kulturverter er:

- skape forventninger blant medelever for tilbudene som kommer til skolen ved å besøke klasser og fortelle om hvem som kommer, henge opp plakater, etc.

- gjøre klart rommet for arrangementet ved å sette ut benker, legge ut matter, hjelpe til med å bære utstyr, etc.

- ta imot utøverne når de kommer og vise dem vei

- sørge for enkel bevertning for utøverne

- introdusere utøverne og takke for forestillingen

​Alle elever kan søke om å bli kulturvert ved sin egen skole. Det er skolens kulturkontakt som utlyser vervene i begynnelsen av skoleåret. Kulturverter velges for ett år av gangen.

Kulturvertene får tilbud om kurs i begynnelsen av skoleåret og invitasjon til en belønningsdag på slutten av skoleåret. Begge arrangementene foregår på Lillestrøm kultursenter i samarbeid med ansatte ved kultursenteret og andre profesjonelle utøvere.