Tilbake
Trude Bjerkeseth
Kersti Kelder
Kersti Kelder
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth

MEGAKOR

Megakoret er et fint møte mellom barnehagens skolestartere og skolenes 1.-klassinger. Koret ble startet på Vigernes skole for å lette overgangen fra barnehage til skole. Som en del av Skedsmo kommunes DKS-program er Megakoret utvidet og omfatter i dag de fleste skoler og barnehager. Gjennom å samhandle i koret og ha sosialt samvær på skolen blir skolestarterne kjent med det som skal bli deres nye skole, og 1.klassingene får treffe «gamle kjenninger» fra barnehagen.

Tilbudet består av felles korsang og sosialt samvær.

Skedsmo musikk- og kulturskoles lærere har ansvaret for gjennomføringen av korsangen, som varer ca. en halv time. Etter/før koret er det opp til den enkelte skoles 1.-klasselærere å bestemme form og innhold på videre sosialt samvær. Det kan være lek ute eller inne, eller barna kan spise sammen.

Erfaringene viser at dette er et tilbud hvor det sosiale samværet før eller etter selve Megakoret er like viktig som sangen. Snakk gjerne med de lærerne som hadde ansvar for den sosiale delen forrige skoleår, slik at deres erfaringer tas med og tilbudet kan gjennomføres på best mulig måte ved den enkelte skole.

Tidspunkt
Megakoret erstatter musikkundervisningen for 1. trinn i uke 48 i 2019, uke 7 og 17 i 2020, og foregår på følgende ukedager:

Mandag: Kjeller og Sten-Tærud
Tirsdag: Brånås, Volla og Åsenhagen
Onsdag: Sagdalen
Torsdag: Gjellerås
Fredag: Asak, Skjetten og Vigernes

Lærerveiledning

Innen 15. september må skolen ha meldt hvilket klokkeslett de skal avvikle Megakoret og hvilke planer de har for det sosiale samværet med barnehagebarna, slik at dette kan legges inn i turnéplanen. Dette sendes til trubjer@skedsmo.kommune.no.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • I samarbeid med: Skedsmo musikk- og kulturskole

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer