Tilbake
DKS Skedsmo
Dks Skedsmo

AKTIVITETSUKE PÅ SKEDSMO BYGDEMUSEUM

For 40. år på rad ønsker vi velkommen til aktivitetsuke på Huseby gård!

Huseby gård har en lang historie, og det har bodd mennesker her i over 2000 år. Stedet har vært både prestegård og fattiggård, og et museum ble etablert i Drengestua i 1937. Huseby gård er nå en del av Skedsmo Bygdemuseum, og mer informasjon om museet og stedets historie finnes her: https://mia.no/skedsmo 


DKS ønsker at tilbudene skal være et bidrag til å oppfylle Læringsplakaten:
- Stimulere elevenes lærelyst, nysgjerrighet og utholdenhet.
- Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.
- Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

Vi ønsker å gi inspirasjon som kan bidra til å oppnå kompetansemålene i historie:
- Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke disse til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i.

Vi håper dere får en fin dag på Huseby gård, Skedsmo bygdemuseum!

Lærerveiledning

Last ned:

Forberedelse

Lærerne vil få tilsendt et informasjonsskriv med praktisk informasjon, og et ressurshefte som er knyttet til tilbudet. I heftet blir aktivitetene presentert, slik at lærerne kan plassere elevene i grupper før besøket på Husby. Vi ber dere ta hensyn til tildelt elevtall i gruppeoversikten som dere finner i heftet. Elevene får mer utbytte av besøket dersom det blir brukt noe tid til å snakke om problemstillinger fra heftet på forhånd, slik at de kan stille spørsmål og samtale med formidlerne.


Om dagen på Huseby

Dagen består av en felles samling inne i hovedbygningen, med en kort orientering om Huseby gård og landbruket før maskinenes ankomst, samt noen praktiske opplysninger knyttet til besøket. Elevene blir så med formidlerne til ulike gruppeaktiviteter. Hver elev deltar kun på én aktivitet, så det kan være fint å sette av tid til å snakke om opplevelsene når dere er tilbake på skolen. Lærerne har ansvar for elevene under besøket, og følger opp elevene under aktivitetene der det er behov.

    

Sykkel

Elevene skal sykle til og fra Huseby. Beregn god sykkeltid (snakk gjerne med fjorårets lærere på 7. trinn om tidsbruk), og parker syklene ved stabburet, utenfor bommen.


Det er mulig å spise matpakke i hagen på Huseby før eller etter besøket.

Om utøvere og produsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer