Tilbake
Dks Skedsmo
Dks Skedsmo
Dks Skedsmo
Dks Skedsmo

FATTIGGÅRDEN PÅ HUSEBY

Fattiggården på Huseby er et lokalt kulturarvtilbud som siden 2013 har vært et fast tilbud for alle 2.-klassingene i Skedsmo kommune.

Huseby gård har en lang historie, og det har bodd mennesker her i nesten 4000 år. I flere århundrer fram til 1883 var Huseby prestegård, og i perioden fra 1889 til 1924 var det fattiggård her. Da bodde inntil 40 fattige her sammen med fattiggårdbestyreren og hans familie, og jobbet samtidig på gården. Med kulturarvtilbudet Fattiggården på Huseby ønsker vi å gi elevene en opplevelse av hvordan det var å bo og jobbe på gården som fattiggårdsbarn. Tilbudet gis i samarbeid med Museene i Akershus og foreningen Huseby gårds venner. Huseby gård er nå en del av Skedsmo Bygdemuseum, og mer informasjon om museet og stedets historie finnes her: https://mia.no/skedsmo 

Lærerveiledning

Last ned:

Forberedelse
Lærerne vil få tilsendt et informasjonsskriv med dagsplan og praktisk informasjon, i tillegg til et ressurshefte som er utarbeidet til tilbudet. Ressursheftet kan benyttes som forberedelse til besøket, og ligger også her på produksjonssiden på ksys.

Om dagen på Huseby
Besøket på Fattiggården består av mange ulike aktiviteter. Elevene må på forhånd være delt inn i fire grupper. Gruppene rullerer slik at alle elevene deltar på alle aktivitetene. Ved oppmøte ønskes elevene velkommen av lærerinnen og gårdsbestyreren og får utdelt gammeldagse fattigbarnsklær. I løpet av dagen skal de gå på skole på gammeldags vis, arbeide på gården, ta opp og vaske poteter, bære vann og stable ved. I tillegg blir det fortellerstund med Marianne Sundal og tid til utelek. Uteleken arrangeres av den enkelte klasselærer, og det finnes forslag til leker i ressursheftet. På Huseby Gård finnes tønnebånd, stylter og ringspill tilgjengelig.

Transport
Elevene fra skolene på Skedsmokorset går til fots. Fra de andre skolene blir elevene fraktet med buss. Se egen bussplan for når elevene blir hentet og kjørt tilbake til skolen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Produsent: DKS Skedsmo
  • I samarbeid med: Museene i Akershus (MiA) og Huseby gårds venner (HGV)
  • Idé/opplegg: Museene i Akershus (MiA) og DKS Skedsmo

Publikumskommentarer