Tilbake
Kersti Kelder

KIRKEN SOM KULTURBÆRER

I samarbeid med Kirkelig Fellesråd inviterer vi alle elever og lærere til et musikalsk besøk i kirken.

DKS-tilbudet har som mål:

  • Å gi elevene en kunstopplevelse i møte med ulik orgelmusikk
  • Å gi elevene kunnskap om orgelet som instrument og musikkens funksjon i kirken
  • Å gi elevene et innblikk/tilbakeblikk på hvordan det er/har vært å være kirkemusiker
  • Å gi elevene erfaring med fellesskapet som allsang bidrar til

Kantorene/organistene i kirkene vil presentere orgelet som kirkens «orkester», gi eksempler på bruksmusikken i kirken (f.eks. bryllupsmusikk, musikk til begravelser og sanger knyttet til ulike høytider), fortelle om berømte kirkemusikere og om hvordan det er å jobbe som kirkemusiker i dag.

Selv om kulturarvtilbudet foregår i kirkerommet, er det ikke snakk om kristen forkynnelse. Tilbudet er en obligatorisk del av undervisningen, og alle vil kunne ha glede av besøket uahvengig av hvilket livssyn man har eller hvilken trosretning man tilhører.  

Lærerveiledning

Last ned:

Forberedelse

Det er utarbeidet et ressurshefte til tilbudet, som lærerne vil få tilsendt i god tid før besøket i kirken. I heftet vil dere finne litt om læreren som sanger, berømte kirkemusikere og informasjon om kirkeorgelet, samt noen sanger som skal øves inn med elevene på forhånd. Under besøket vil alle elevene synge sammen, og elevene får mer utbytte av dette hvis de er forberedt og kjenner sangene fra før.

Her på produksjonssiden på ksys ligger det lenker til lydfiler av de aktuelle sangene, ressursheftet som PDF, i tillegg til salmene med besifring dersom noen ønsker å spille selv i forberedelsen med elevene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • I samarbeid med: Kirkelig fellesråd

Publikumskommentarer