Tilbake
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
ukjent
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth
Trude Bjerkeseth

KUNSTMUSIKK LIVE

Kunstmusikk «live» består av to konserter som presenterer musikk fra fem ulike epoker innen kunstmusikken. Utøverne er musikere ansatt i Skedsmo musikk- og kulturskole. Konsertene er beregnet på elever fra 7. til 10. trinn, og skolene som ønsker tilbudet må melde seg på til DKS-koordinator Trude Bjerkeseth (trubjer@skedsmo.kommune.no) innen 20. september 2019.

Konsertene er lagt opp som en kronologisk presentasjon av musikk fra ulike tidsepoker i musikkhistorien, ilagt informasjon om komponistene underveis. Etter påmelding får skolene tilsendt ressurshefter som er utarbeidet til tilbudet, som læreren kan benytte i sin undervisning i for- eller etterkant av besøket. Disse kan opgså lastes ned fra denne siden. 

Begge konsertene varer ca. en skoletime og spilles for to klasser av gangen.


Skedsmo musikk- og kulturskole er et kompetansesenter for musikkundervisning og formidling. Med Kunstmusikkk «live» inviterer vi til et utvidet samarbeid med grunnskolen som vi ønsker skal være et inspirerende supplement i musikkundervisningen.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med kulturskolerektor Jørn Takla  eller fagleder Trude Nordeng Rougnø.

Lærerveiledning

Last ned:

Konsert nr. 1: Renessanse og barokk

Fiolinist Sarah Sekkelsten og cellist Kristina Renolen forteller, demonstrerer, synger og spiller musikk. De presenterer en kronologisk gjennomgang av den europeiske kunstmusikkens historie, fra overgangen mellom middelalderen og renessansen, og videre inn i barokken. De tar for seg historikk, samfunnsstruktur, mote og instrumentutvikling, og spiller sentrale musikkverk fra disse epokene.

Repertoar
Dies irae (dødsmesse fra 1200-tallet), Miserere (av Palestrina), Summer Is I-Cumen in (”slager” fra Europa), Kanon (av Pachelbel), Tyrkisk marsj (av Lully),  Årstidene (av Vivaldi), Jesu joy of man’s desiring (koral av Bach), Air (av Bach), La rejouissance (av Händel) og Dronningen av Saba (av Händel).

Instrumenter: Fiolin, cello, tromme og tomflasker!
Forberedelser: Midtveis i konserten utfordres 16 av elevene til å blåse et barokkostinat på tomme vinflasker.  Her er det en stor fordel om elevene har fått sjansen til å ”øve seg” på blåseteknikken på forhånd.
Rom og utstyrsbehov: Samlingssal med mulighet for blending av vinduer, og tilgang til musikkanlegg. Det må settes opp stoler med midtgang mellom radene foran sceneområdet.
Tidspunkt: Tirsdag eller onsdag, med oppstart i oktober. Klokkeslett avtales etter påmelding.


Konsert nr. 2: Wienerklassisisme, romantikk og modernisme

Klarinettist Unni Røe og pianist Jesper Svenssen fra Skedsmo musikk- og kulturskole forteller om og spiller musikk fra 1700-tallet, 1800-tallet og det 20. århundre. De forteller om komponistenes liv, samfunnet de levde og komponerte i, bakgrunnen for deres musikk og forskjellige retninger i de tre tidsepokene.

Repertoar
Klarinettkonsert, 3. sats (Mozart,) Utdrag fra Eroica Variasjoner op.35 (Beethoven), Grande Valse op.42 (Chopin), Fantasistykke for klarinett og piano (Schumann), Solveigs sang fra Peer Gynt (Grieg), Première Rapsodie (Debussy), 4.33 (Cage), Klarinettsonate 3.sats (Madsen)

Instrumenter: Klarinett og piano
Forberedelse: Ressurshefte
Rom og utstyrsbehov: Samlingssal med et nystemt piano eller godt el-piano
Tidspunkt: Tirsdag, torsdag eller fredag, med oppstart i oktober. Fredag foretrekkes av utøverne. Klokkeslett avtales etter påmelding.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Renessanse og barokk/wienerklassisisme, romantikk og modernisme
  • I samarbeid med: Skedsmo musikk- og kulturskole

Publikumskommentarer