Tilbake
DKS Skedsmo

SAMSPILL OG KOMPOSISJON

Et musikktilbud fra DKS og Skedsmo musikk- og kulturskole

Musikk- og kulturskolen har lang erfaring og bred kompetanse når det gjelder musikk-undervisning på 1. trinn. Musikk- og kulturskolen er et kompetansesenter for musikk i grunnskolen som har utarbeidet fagplaner i musikk for 1. og 2. trinn. I den forbindelse gjennomfører vi et fire ukers kurs til alle elever på 2. trinn. Kurset vil dekke områdene samspill og komposisjon.

Musikklærer fra musikk- og kulturskolen som underviser musikk i 1. klasse på deres skole, vil også stå for undervisningen i samspill og komposisjon i 2. klasse. Det vil si at hun/han i denne perioden bruker sin timeressurs på 2. trinn i stedet for 1. trinn. Kurset vil foregå i uke 41 til 44 på samme dag som 1. klasse har musikk til vanlig.

Skolens administrasjon/kulturkontakt vil legge nye timeplaner slik at musikkrommet er tilgjengelig for 2. trinn i de aktuelle ukene. I samarbeid med musikklæreren lager 2.-trinnslærerne en gjennomføringsplan slik at alle klassene på 2. trinn får tilbudet. For å få et vellykket tilbud er det en forutsetning at kontaktlærer er tilstede.

De skolene som ønsker det kan også få tilbudet til 3. trinn. Dette gjennomføres i januar (eller annet tidspunkt etter avtale med den enkelte skole).

Frist for bestilling til 3. trinn for skoleåret 2019/2020 er fredag 1. november 2019.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Skedsmo musikk- og kulturskole
  • I samarbeid med: Skedsmo musikk- og kulturskole

Publikumskommentarer