Tilbake
Ronny Østnes

ELVEBREDDEN KUNSTPARK

Formidling i Elvebredden kunstpark med kunstner Hans Thorsen fra Akershus Kunstsenter​​​​​​​

Kunstparken viser det som kalles kunst i offentlig rom, det vil si kunst som skal nå ut til mennesker der de oppholder seg, utenfor det tradisjonelle galleriformatet. Elvebredden kunstpark består av enkeltverk som alle er stedsspesifikke. Det betyr at kunstverkene forholder seg til og refererer til Lillestrøm som sted, til byens historie og utvikling. De ulike skulpturene sier oss noe om hva Lillestrøm har vært, hva byen er i dag, og hva vi ønsker at byen skal være i framtiden. Kunstverkene forholder seg til landskapet, infrastrukturen i området og stedets sosiale liv. De ulike kunstverkene skal i tillegg kunne gi hver enkelt tilskuer en personlig kunstopplevelse, og skape nærhet mellom personen, stedet og kunsten. DKS-tilbudet Elvebredden Kunstpark gis i samarbeid med Akershus Kunstsenter, og formidles av kunstner Hans Thorsen.

For å forberede dere til besøket anbefaler vi at dere sjekker ut Elvebredden Kunstparks nettside:  https://www.elvebreddenkunstpark.no/


Transport
Det blir satt opp buss som frakter én og én klasse til og fra Elvebredden Kunstpark, med unntak av Kjellervolla skole, som går/sykler selv.

Klassene bli kjørt fra skolen til kunstvandringens startpunkt, og kjørt tilbake til fra vandringens endestasjon. Hver klasse starter og avslutter enten ved skulpturen Yes to all eller skulpturen Lyden av Lillestrøm. Se egen transportplan.

Lunsj for andre gruppe
De klassene som deltar fra kl. 10.00 til 11.00  får litt ventetid før bussen som kjører dem tilbake til skolen ankommer med dagens siste klasse. Vi anbefaler derfor at dere spiser matpakken i parkområdet før retur til skolen.


All aktivitet ved Elvebredden Kunstpark foregår utendørs, så det er viktig å kle seg etter været.

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Hans Thorsen
  • I samarbeid med: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, i samarbeid med DKS Skedsmo 

Publikumskommentarer