skedsmo

Om DKS

DKS-katalog 2016/2017

DKS-katalog 2016/2017

Her finner du oversikt over DKS-tilbudene i Skedsmo for skoleåret 2016/2017.

Publisert:22.08.16

Les mer

Den kulturelle skolesekken i Skedsmo

Den kulturelle skolesekken i Skedsmo

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Skedsmo ble vedtatt i 2003 og rullert i 2007: DKS skal være et tilbud alle kan delta i, uavhengig av spesielle talenter eller faglige forutsetninger. Kulturformidlingen må primært stimulere elevenes egenaktivitet.

Elever som kulturverter

Elever som kulturverter

DKS Skedsmo har per idag ca. 120 kulturverter fordelt ved alle grunnskolene. Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk av Den Kulturelle Skolesekken.

Kulturkontakter

Hver skole har en DKS kulturkontakt som koordinerer DKS tilbudene på sin skole. Kulturkontakt er et viktig ledd i kommunikasjonen mellom skole, utøver og DKS.