Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
Produksjonsliste
Program
Skedsmo kommune
Viser 55 produksjoner
Litteratur • 3 - 5
Visuell kunst • 8 - 8
Film • 4 - 4
Kulturarv • 2 - 2
Kulturarv • 4 - 5
Kulturarv • 8 - 8
Visuell kunst • 7 - 7
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 3 - 3
Kulturarv, Musikk • 1 - 1
Film • 9 - 10
Kulturarv, Musikk • 3 - 3
Kulturarv • 9 - 9
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 7 - 10
Litteratur, Annet • 8 - 8
Musikk • 5 år - 1
Scenekunst • 1 - 4
Kulturarv • 10 - 10
Musikk • 2 - 3
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur • 1 - 1
Musikk • 1 år - VG3
Kunstarter i samspill • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Musikk • 1 - VG3
Visuell kunst • 1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Litteratur, Musikk • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv, Annet • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Kulturarv • 6 - 6