Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
MEGAKOR
Produksjonsliste
Program

MEGAKOR

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Megakoret er et tilbud til elever på 1. trinn og 5–åringene i barnehagene. Koret ble startet som en del av en større plan for å lette overgangen mellom barnehage og skole på Vigernes. 1. klassingene traff igjen "gamle" kjenninger fra barnehagen, og 5-åringene ble kjent med skolen de snart skulle begynne på. Med Den kulturelle skolesekken ble tilbudet utvidet, og de fleste skoler og barnehager har takket ja til tilbudet.

Musikk- og kulturskolens lærer har ansvaret for gjennomføringen av korsangen.  Denne varer ca. en halv time. Etter/før koret vil det være opp til den enkelte skole å planlegge videre samvær. Det kan være lek ute eller inne, og barna kan kanskje også spise sammen – hvis det er plass. Se program ved de enkelte skolene.
Alle erfaringer med tiltaket viser at denne delen av besøket er like viktig som kordelen.

Megakoret i skoleåret 2017/2018 går i ukene 48 i 2017, uke 7 og 17 i 2018.

Lærerveiledning

Her er en samlet oversikt over programmet for Megakoret på hver skole.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • I samarbeid med: Skedsmo musikk- og kulturskole

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Gisela Fischer Aasheim (musikklærer)
  • Bjørg Rosseland Pettersen (musikklærer)
  • Berit Kvalvåg Eriksen (i permisjon)
  • Kjell Inge Kamsvåg (vikar for Berit)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Megakor
Foto: Kersti Kelder
Megakor
Foto: Kersti Kelder
Megakor Skjetten
Foto: Trude Bjerkeseth
Megakor Vigernes
Foto: Trude Bjerkeseth
Megakor Asak
Foto: Trude Bjerkeseth
Megakor Kjeller
Foto: Trude Bjerkeseth
Gisela
Foto: Trude Bjerkeseth
Megakor Gjellerås
Foto: Trude Bjerkeseth
Musikk
Trinn: 5 år - 1
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Trude Bjerkeseth  trubjer@skedsmo.kommune.no,
tlf. 66 93 81 34 / 909 95 726
Kontaktperson utøver
Gjellerås, Sagdalen, Vigernes og Volla skole:Bjørg R.Pettersen, tlf. 957 02 832

Asak og Brånås skole:Kjell Inge Kamsvåg, tlf. 938 82 571

Kjeller, Skjetten, Sten-Tærud, Åsenhagen skole:
Gisela F.Aasheim, tlf. 472 46 819
Programlengde
Varierer fra skole til skole. Korøkt varer i 30 minutter.
Arena / rom
Barneskoler i Skedsmo
Bærehjelp
Nei
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune
Medvirkende
  • Gisela Fischer Aasheim (musikklærer)
  • Bjørg Rosseland Pettersen (musikklærer)
  • Berit Kvalvåg Eriksen (i permisjon)
  • Kjell Inge Kamsvåg (vikar for Berit)