Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
AKTIVITETSUKE PÅ SKEDSMO BYGDEMUSEUM
Produksjonsliste
Program

AKTIVITETSUKE PÅ SKEDSMO BYGDEMUSEUM

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi viderefører aktivitetsuka på Skedsmo bygdemuseum - Huseby gård.

Dagen består av en felles samling inne i hovedbygningen med en kort orientering om Huseby gård og landbruket før maskinenes ankomst, samt noen praktiske opplysninger knyttet til besøket.  Elevene blir så med formidler til gruppeaktivitet.
Hver elev får bare en aktivitet, så vi ber dere sette av tid i etterkant til en presentasjon i klassen. Lærer har ansvar for sine elever under hele besøket.

Informasjonshefte om tilbudet finner dere vedlagt.  I heftet blir aktivitetene presentert, slik at dere kan plassere elevene i hensiktsmessige grupper før dere kommer. Vi ber dere ta hensyn til tildelt elevtall i gruppeoversikten som dere finner i heftet.  Det er viktig med et godt forarbeid i klassene, slik at elevene får best mulig utbytte av besøket.

DKS ønsker at tilbudene skal være et bidrag til å oppfylle Læringsplakaten:
- Stimulere elevenes lærelyst, nysgjerrighet og utholdenhet.
- Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.
- Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

Vi ønsker å gi inspirasjon som kan bidra til å oppnå kompetansemålene i historie:
- Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke disse til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i.

Vi håper dere får en fin dag på Huseby gård, Skedsmo bygdemuseum!

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter


Multimedia og vedlegg

Bilder

I smia
Foto: DKS Skedsmo
Huseby gård
Foto: Dks Skedsmo
IMG_2179.JPG
IMG_2188.JPG
IMG_5121.JPG
IMG_5132.JPG
IMG_5135.JPG
IMG_5140.JPG
Kulturarv
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Toini Kristensen, 66938134, toikris@skedsmo.kommune.no
Arena / rom
Huseby gård, Skedsmo bygdemuseum
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune
Produsent:
DKS Skedsmo