Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
KIRKEN SOM KULTURBÆRER
Produksjonsliste
Program

KIRKEN SOM KULTURBÆRER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I samarbeid med Kirkelig Fellesråd inviterer vi alle elever og lærere til et besøk i kirken.

Besøket har følgende målsetninger:

 • Å gi elevene en kunstopplevelse i møte med ulik orgelmusikk
 • Å gi elevene kunnskap om orgelet som instrument og musikkens funksjon i kirken
 • Å gi elevene et innblikk/tilbakeblikk på hvordan det er/har vært å være kirkemusiker
 • Å gi elevene erfaring med fellesskapet som allsang bidrar til

Kantorene/organistene i kirkene i Skedsmo har ansvaret for tilbudet. De vil presentere orgelet som kirkens «orkester», gi eksempler på bruksmusikken i kirken (f.eks. bryllupsmusikk, musikk til begravelser og sanger knyttet til ulike høytider), fortelle om berømte kirkemusikere og om hvordan det er å jobbe som kirkemusiker i dag.

Torsdag 17. januar arrangerer vi et lærerkurs som forberedelse til tilbudet. Her vi lærerne få utdelt et ressurshefte knyttet til tilbudet. I heftet vil dere finne sanger som skal øves inn til besøket, samt litt om læreren som sanger, berømte kirkemusikere og informasjon om kirkeorgelet. Sangene kan lastes ned som Mp3-filer fra denne siden.

Selv om dette musikkhistoriske prosjektet foregår i kirkerommet er det ikke kristen forkynnelse knyttet til denne konserten og historiefortellingen. Tilbudet er en obligatorisk del av undervisningen og alle vil kunne ha glede av musikken uahvengig av hvilket livssyn man har og hvilken trosretning man tilhører.  

Lærerveiledning

Lærerkurs knyttet til DKS-tilbudet Kirken som kulturbærer for 3. trinn

Målgruppe: Lærere på 3. trinn, som skal delta på DKS-tilbudet Kirken som kulturbærer i mars. Evt. musikklærere eller andre interesserte lærere i tillegg.

Innhold: Kunnskapsministerens «slanking» av begrepet SANG i skolen har ført til engasjerte innspill. Hvor viktig er det å synge i skolen? Hvor ofte? Hva slags sanger? En rektor i Stavanger ønsket å la foreldre krysse av for hvilke sanger barna skulle kunne få lov til å delta i. Hva sier dette om innholdet i sangene? Hvordan kan sanger med livssynsinnhold motiveres for bruk i skolen? Finnes det andre innfallsvinkler til en sangtekst enn det vi umiddelbart opplever når vi synger den?

Momenter som vil bli belyst på kurset er:

 • Sangens plass i skolen – Daglig? Ukentlig? Halvårlig?
 • Salmesang: Klam tradisjon – kulturarv – eller forkynnelse?
 • Salmer som litterær sjanger
 • Kirkemusikk – en 2000-årig ubrutt tradisjon
 • Jeg – en lærer! – en sanger?

Vi samtaler, finner eksempler og synger sammen!


Tid: Torsdag 17. januar kl. 14.30 til 16.00      
Sted: Skedsmo musikk- og kulturskole, Dampsagveien 14, 2000 Lillestrøm
Kursleder: Gjermund Bjørklund, kantor i Skedsmo kirke og lærer ved Lillestrøm vgs.
Ansvarlig: Toini Kristensen, DKS Skedsmo

Påmelding gjøres gjennom skoleportalen.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Skedsmo kommune
 • I samarbeid med: Kirkelig fellesråd

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kirkemusikk i Lillestrøm kirke
Foto: Kersti Kelder
Kulturarv, Musikk
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Toini Kristensen toikris@skedsmo.kommune.no                        tlf. 66 93 81 34
Programlengde
45
Arena / rom
Kirkene i Skedsmo
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune