Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
FRIE FRASPARK (Panta Rei Danseteater)
Produksjonsliste
Program

FRIE FRASPARK (Panta Rei Danseteater)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Frie Fraspark er et tilbud innen kreativ dans, som gis i samarbeid med Panta Rei Danseteater. Dans har vært satsningsområdet i DKS i Skedsmo gjennom i flere år, og Frie Fraspark har vært et tilbud i Skedsmo skolene helt siden 2005.

Prosjektet oppfyller målene i læreplanen:

Musikk: «Å skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter»

Kroppsøving: «Å skape dans og delta i danser som andre har laget» og «utføre danser fra ungdomskulturen» 

Erfaringene viser at Frie Fraspark bidrar positivt inn i  arbeidet med kreative fag generelt , og innenfor kroppsøving og musikk spesielt.

Frie Fraspark gir skoleelever et direkte møte med profesjonelle dansekunstnere.

Elevene deltar i verksteder i kreativ dans hvor de er medskapende koreografer og utøvere som deltar i forestillinger sammen med profesjonelle dansere. Frie Fraspark gis som verksteder av 60 minutter for 6. trinn, og de får møte igjen en utvidet versjon av tilbudet når de kommer på 9. trinn.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Panta Rei Danseteater
  • I samarbeid med: Panta Rei Danseteater

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Panta Rei Danseteater
  • Pia Holden (Daglig leder PRD)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Frie Fraspark
Foto: Janette Langfald
Frie Fraspark
Foto: Janette Langfald
Panta Rei Danseteater
Foto: Trine + Kim designstudio
Panta Rei Danseteater
Foto: Trine + Kim designstudio
Scenekunst / Dans
Trinn: 6 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Toini Kristensen toikris@skedsmo.kommune.no Tlf: 66 93 81 34 / 907 93 632
Kontaktperson utøver
Berit Lundene berit.lundene@gmail.com
Tlf: 938 64 678
Arena / rom
Gymsal eller samlingssal/stort rom: minimum 10X10m
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
20 min.
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune
Medvirkende
  • Pia Holden (Daglig leder PRD)