Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Trude Bjerkeseth, 66938134, 909 95 726, trubjer@skedsmo.kommune.no
SAMSPILL OG KOMPOSISJON
Produksjonsliste
Program

SAMSPILL OG KOMPOSISJON

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Et musikktilbud fra DKS og Skedsmo musikk- og kulturskole

Musikk- og kulturskolen har lang erfaring og bred kompetanse når det gjelder musikk-undervisning på 1. trinn. Skolen ønsker å være et kompetansesenter for musikk i grunnskolen, og har utarbeidet fagplaner i musikk for 1. og 2.trinn. I den forbindelse gjennomfører vi et fire ukers kurs til alle elever på 2. trinn. Kurset vil dekke områdene samspill og komposisjon.

Musikklærer fra musikk- og kulturskolen som underviser musikk i 1. klasse på deres skole, vil også stå for undervisningen i samspill og komposisjon i 2. klasse. Det vil si at hun/han i denne perioden bruker sin timeressurs på 2. trinn i stedet for 1. trinn. Kurset vil foregå i uke 41 til 44 på samme dag som 1. klasse har musikk til vanlig.

Skolens administrasjon/kulturkontakt vil legge nye timeplaner slik at musikkrommet er tilgjengelig for 2.trinn i de aktuelle ukene. I samarbeid med musikklæreren lager 2.-trinnslærerne en gjennomføringsplan slik at alle klassene på 2. trinn får tilbudet. For å få et vellykket tilbud er det en forutsetning at kontaktlærer er tilstede.

De skolene som ønsker det kan også få tilbudet til 3. trinn. Dette gjennomføres i januar (eller annet tidspunkt etter avtale med den enkelte skole).

Frist for bestilling til 3. trinn er fredag 27. oktober 2017.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • I samarbeid med: Skedsmo musikk- og kulturskole

Multimedia og vedlegg

Bilder

Samspill og komposisjon
Foto: DKS Skedsmo
Musikk
Trinn: 2 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Trude Bjerkeseth  trubjer@skedsmo.kommune.no
tlf: 66 93 81 34
Kontaktperson utøver
Gjellerås, Sagdalen, Vigernes og Volla skole:
Bjørg R.Pettersen, tlf. 957 02 832

Asak og Brånås skole:Kjell Inge Kamsvåg, tlf. 938 82 571

Kjeller, Skjetten, Sten-Tærud, Vardeåsen, Åsenhagen skole:Gisela F.Aasheim, tlf. 472 46 819
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune