Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
FRA HÅND TIL MASKIN
Produksjonsliste
Program

FRA HÅND TIL MASKIN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette tilbudet er en videreutvikling av "Industrihistorien langs Sagelva", som har blitt gitt til 8. trinn i Skedsmo i mange år. Det er nå utvidet til å omhandle hele den industrielle utviklingen i et lokalt perspektiv; fra de første oppgangssagene ved Sagelva og bruken av vannkraft, til dampmaskinen kom til Lillestrøm og la grunnlaget for en by. Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse av hvordan den industrielle revolusjon endret samfunnet, landskapet og teknologien. Tilbudet er et utendørs heldagstilbud, der Mølleparken ved Sagelva er base for den ene delen av dagen, og Rådhusparken og Dampmaskinhuset er base for den andre.

I Sagdalen er målet å gi elevene forståelse for Sagelvas historie og dens viktige funksjon i utviklingen av industrien på Strømmen over 700 år, samt hvordan teknologien bak en sag og kvern fungerer. Elevene vil delta aktivt i å lage en tidslinje der målet er å gi elevene et konkret og visuelt oversiktsbilde over hvordan industrien har utviklet seg over tid, fra bondesamfunnet på 1300-tallet til den tidlige industrialiseringen og de store industriene på Strømmen, helt opp til nåtid. Elevene får også innblikk i hvordan det var å jobbe på Strømmen Værksted og Strømmen Trævarefabrik, med fokus på arbeidsdagen til industriarbeideren på 1950-tallet sammenlignet med dagens forhold.

Ved Rådhusparken vil elevene få innblikk i hvordan opphevingen av sagbruksprivilegiene og innføringen av dampmaskinteknologien påvirket Lillestrømsamfunnet på en dyptgående måte fra rundt 1860. Et av målene er å gi elevene innblikk i hva jernbanen og dampmaskinen har hatt av betydning for utviklingen av Lillestrøm, og vise dem hvilke spor vi kan se av det i dag.

Lærerveiledning

Elevene deles i to hovedgrupper, der den ene gruppen møter ved Strømmensaga, og den andre i Rådhusparken. Etter lunsj bytter hovedgruppene sted, så de som startet dagen ved Strømmensaga avslutter i Rådhusparken, og motsatt. Elevene sykler til og fra, og mellom de to lokasjonene. Mer detaljert informasjon blir sendt skolene våren 2018.

Tilbudet gis i samarbeid med Museene i Akershus (MiA), Sagelvas venner, Lillestrøm historielag og Skedsmo realfagssenter.

Last ned:

Om utøvere og produsenter


Multimedia og vedlegg

Bilder

Industriarbeidere
Foto: DKS Skedsmo
Sagdrift
Foto: DKS Skedsmo
Sagdrift
Foto: DKS Skedsmo
Tidsstrømmen
Foto: DKS Skedsmo
Dampmaskinen
Foto: DKS Skedsmo
Brandvoldsaga

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Toini Kristensen, toikris@skedsmo.kommune.no, tlf. 66 93 81 34 
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune