Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Toini Kristensen, 66 93 81 34, 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no (Vikar for Trude fra 24.05.18 til ut mars 2019)
ELVEBREDDEN KUNSTPARK
Produksjonsliste
Program

ELVEBREDDEN KUNSTPARK

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Formidling i Elvebredden kunstpark med kunstner Hans Thorsen fra Akershus Kunstsenter​​​​​​​

Elvebredden kunstpark viser kunst i det offentlige rom, det vil si at kunsten er tilgjengelig for alle og møter menneskene der de oppholder seg til daglig. Parken består av enkeltverk som alle er stedsspesifikke. Det betyr at kunstverkene forholder seg direkte til Lillestrøm som sted, til byens historie og utvikling. De ulike skulpturene sier oss noe om hva Lillestrøm har vært, hva byen er i dag, og hva vi ønsker at byen skal være i framtiden. Kunstverkene forholder seg til landskapet, infrastrukturen i området og stedets sosiale liv. Offentlig kunst skal også legge til rette for at enkeltpersoner får en personlig kunstopplevelse som skaper dialog mellom personen, stedet og kunsten.

For å forberede dere til besøket anbefaler vi at dere sjekker ut Elvebredden Kunstparks nettside:  https://www.elvebreddenkunstpark.no/

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Hans Thorsen
  • I samarbeid med: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, i samarbeid med DKS Skedsmo 

Multimedia og vedlegg

Bilder

Yes to all.png
Utitulert.png
Hammering Man.png
Parkvokterne.png
Uendelighetsskulptur. Slangen.png
Visuell kunst
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Toini Kristensen toikris@skedsmo.kommune.no tlf. 66 93 81 34/907 93 632
Programlengde
60 minutter
Arena / rom
Utendørs
Påkledning, publikum
Alt foregår utendørs, man må ha klær etter vær.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune