Skedsmo kommune
Postadresse: Pb. 313, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Liesgt 18, 2001
Kontaktperson:Trude Bjerkeseth, 66938134, 909 95 726, trubjer@skedsmo.kommune.no
ELVEBREDDEN KUNSTPARK
Produksjonsliste
Program

ELVEBREDDEN KUNSTPARK

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Formidling i Elvebredden kunstpark med kunstner og kunsthistoriker Josephine Lindstrøm fra Akershus Kunstsenter

Elvebredden kunstpark består av enkeltverk som alle er stedsspesifikke. Det betyr at verkene forholder seg til og refererer til Lillestrøm som sted, til byens utvikling og historie. Det innebærer også at verkene sier noe om hva Lillestrøm er i dag og ikke minst hva vi ønsker at denne byen skal være. Kunstverkene forholder seg til landskapet, infrastrukturen i området, stedets sosiale liv og demografiske forhold. Kunstparken viser det som kalles offentlig kunst, det vil si kunst som skal nå ut til mange og gjerne sette i gang en dialog. Offentlig kunst skal også gi hver enkelt av oss som beveger oss i dette fellesrommet en personlig kunstopplevelse og en invitasjon til et nærvær til stedet. Opplevelsen av Elvebredden kunstpark vil berikes hvis man investerer i et forarbeide der man lærer litt om Lillestrøms historie, lærer om hva stedsspesifikk og offentlig kunst er for noe etc.

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Skedsmo kommune
  • Kunstnere/grupper: Josephine Lindstrøm
  • I samarbeid med: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, i samarbeid med DKS Skedsmo ved Trude Bjerkeseth

Multimedia og vedlegg

Bilder

Yes to all.png
Utitulert.png
Hammering Man.png
Parkvokterne.png
Uendelighetsskulptur. Slangen.png
Visuell kunst
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Trude Bjerkeseth, trubjer@skedsmo.kommune.no   
tlf. 66 93 81 34/909 95 726
Programlengde
60 minutter
Arena / rom
Utendørs
Arrangører
Arrangert av:
Skedsmo kommune